ที่พัก

สุนัขที่ต้องให้ความสำคัญ

V.I.D. (Very Important Dog) 

อาศัยอยู่กับเจ้าของ เหมือนสภาพแวดล้อมที่เป็นครอบครัวซึ่งเป็นการดูแลที่ดีที่สุด

 

ถ้าสุนัขของคุณเป็นมิตรกับสุนัขตัวอื่น เราสามารถดูแลได้อย่างเป็นส่วนตัว

 

สุนัขของคุณจะอาศัยอยู่ด้วยกันกับเราในบ้านพร้อมกับสวนขนาดใหญ่ 

 

Waterbed for dogs...

Email:

info@phuket-dog-resort.com

Sharing this page with  friends...

Diese Seite mit Freunden teilen...