ที่พัก

 

De Luxe room / ดี ลุกซ์ 

12 ตารางเมตร

พัดลม (เครื่องปรับอากาศตามคำขอ)

พร้อมกับแยกพื้นที่กลางแจ้งและมีประตูเชื่อมระหว่าง 2 ห้อง (8 ตารางเมตร)

สำหรับเจ้าของที่มีสุนัขมากกว่า 1 ตัว

Waterbed for dogs...

Email:

info@phuket-dog-resort.com

Sharing this page with  friends...

Diese Seite mit Freunden teilen...