ที่พัก

 

Silk Suite / ซิลสูท 

เฉพาะสุนัขที่มีน้ำหนักมากถึง 5 กิโล

  

ห้องพักแบบหรู เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แยกออกไป ด้วยห้องที่กว้างถึง 20 ตารางเมตรและส่วนขนาดใหญ่กว้าง 200 เมตร พร้อมพื้นที่ด้านนอกหลังคาอีกด้วย  

 

Waterbed for dogs...

Email:

info@phuket-dog-resort.com

Sharing this page with  friends...

Diese Seite mit Freunden teilen...